Następstwa nieszczęśliwych wypadków co to jet

Kiedy nie otrzymamy wypłaty z NNW?
Jak sama nazwa podkreśla, asekuracja NNW zawiera następstwa nieszczęśliwych wypadków, stąd też w każdej umowie znajdują się wykluczenia. Przeważnie objęte są nimi następstwa zdarzeń wynikających z:
·    choroby, w tym psychicznej,
·    celowych i intencjonalnych działań,
·    popełnienia bądź próby popełnienia wykroczenia,
·    udziału w bójkach,
·    kierowania samochodem bez uprawnień,
·    działań wojennych.

Przeczytaj dokładnie polisę
Przed zakupieniem polisy zapoznaj się dokładnie z polisą. Zwróć specjalną atencję na wykluczenia. Może się okazać, iż bardziej opłaci Ci się kosztowniejsza polisa z szerszym limitem pieczy. Zasadniczy zakres polisy przeważnie nie obejmuje dodatkowych świadczeń, jak zabezpieczenie podczas hospitalizacji, pomoc medyczna, zwrot kosztów zakupu protez i wiele pozostałych.
Profil asekuracji jest uzależniony od polisy pomiędzy Tobą a ubezpieczalnią. W Twoim biznesie leży, by był on jak najszerszy.

Czy w ogóle warto wykupić ubezpieczenie NNW?
Jak głosi stare porzekadło wypadki chodzą po ludziach. Pod żadnym pozorem nie możesz być przeświadczony, czy nie wydarzy się coś, co zatrzyma Twoje plany życiowe.
Nie jesteś w stanie osłonić siebie i swojej rodziny od całego zła tego świata. Należy niemniej jednak pomyśleć o uzupełniającym zabezpieczeniu. Może nim być adekwatnie dobrane zabezpieczenie NNW.

Zobacz również opnie Gefion