MTU – zgłoszenie szkody OC, AC

Istnieje wiele różnych sposobów zgłaszania szkody w MTU w Szczecinie. Możemy zgłosić ją poprzez: ·  wysłanie listu pod dres: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 81-731 Sopot ul. Hestii 1 ·         wysłanie Faksu pod nr 058 – 555 63 02 ·         wysłanie wiadomości pocztą internetową na adres mtu@mtusa.pl ·         poprzez formularze on-line na  stronie  epolisa.mtusa.pl/klient/ReportDamage.aspx ·         […]

Read More