Następstwa nieszczęśliwych wypadków co to jet

Kiedy nie otrzymamy wypłaty z NNW?Jak sama nazwa podkreśla, asekuracja NNW zawiera następstwa nieszczęśliwych wypadków, stąd też w każdej umowie znajdują się wykluczenia. Przeważnie objęte są nimi następstwa zdarzeń wynikających z:·    choroby, w tym psychicznej,·    celowych i intencjonalnych działań,·    popełnienia bądź próby popełnienia wykroczenia,·    udziału w bójkach,·    kierowania samochodem bez uprawnień,·    działań wojennych. Przeczytaj dokładnie […]

Read More